1396/06/07 12:40
مراسم افتتاحيه پارك و سالن ورزشي روستاي الوير و بهره برداري از زير سازي و اسفالت بخشي از معابر روستاي عباس اباد و كبود كمر .
مراسم افتتاحیه پارک وسالن ورزشی روستای الویر و بهره برداری از زیر سازی و اسفالت بخشی از معابر روستای عباس اباد و روستای کبودکمر با حضور مهندس فیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ؛ امام جماعت شهر پرندک و مامونیه ؛نخستین فرماندار شهرستان زرندیه و لطفی فر بخشدار خرقان و جمعی از مسولین شهرستان وبخش .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved